Join today

Law of Attraction 2.0 - Onlineföreläsning (förinspelad med publik)

I workshopen ingår föreläsning med egna lärdomar och belysning av begränsande tankemönster, mycket humor, många insikter, frågor och svar samt frekvensarbete för flödesaktivering!

Pengar är en flödesenergi och en frihetsenergi - no more, no less och nu är det dags att göra något åt den andliga dubbelmoralen! 
Write your awesome label here.

Eleonor Amora Marklund

Lärare
OM
Created with